aktuellt

| 1 - 5 | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 46 - 50 | 51 - 55 | 56 - 60 | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91

14.02.2017

Besab grundförstärker Liljevalchs konsthall i Stockholm med den unika dubbelpumpen och vattendriven hammarteknologi från GDS

2015 startade Besab grundförstärkningen av Liljevalchs konsthall. Arbetet omfattar rördrivning av ~400 hål – RD Ø115 och RD Ø140 borrade stålrörspålar – och planeras avslutas under 2017.

Anledningen till att vattendriven borrning valdes var de hårda kraven på god arbetsmiljö, minimal risk för sättningar samt Besab’s erfarenhet av metodens högre kostnadseffektivitet i denna typ av projekt.

I detta projekt används GDS 720 Twin diesel pump, som ger 720 lit/min @ 190 bar; en unik pump som kan förse två hammare med högtrycksvatten – samtidigt! Detta resulterar i större kostnadsbesparingar.

Läs mer: Referensprojekt25.01.2017

Det allra första WAI-hammarprojektet ! – GDS levererar hammare, pumpar, borrutrustning samt teknisk support till Implenia och Citybanan i Stockholm

För byggnationen av Citybanans Anslutning Södra station, utfördes grouting, borrning för grundförstärkning samt borrning för installation av spontvägg. Till detta levererade GDS vattendrivna hammare, gängad casing och pumpar samt rördrivningssystem; detta i samarbete med leverantörerna DrillKing, Colcrete Eurodrill and GeoRocFor. Dessutom utförde GDS support med service och kontinuerligt underhåll.

Krav på låga bullernivåer samt skonsamhet mot omgivande infrastruktur, känsliga byggnader, gjorde den vattendrivna borrningen till det överlägsna alternativet. Dessutom var vattendriven borrning föreskrivet av Ramböll i anbudshandlingarna.

Snabba leveranser och god teknisk support från GDS gjorde att projektets hektiska tidsschema kunde hållas…

Läs mer: Referensprojekt23.01.2017

GDS levererar elpump, 5’’ WAI-hammare och en snabb lösning på upprymningskrona från Drill King till Züblin och Boliden-Garpenberggruvan

För borrning av ett tiotal service- och mediahål gjordes upprymingar i flera steg, från Ø76 mm (3’’) till 324 mm (12 ¾’’). Pga arbetsmiljökrav under jord samt kända säkerhetsrisker vid borrning med luft valdes den vattendrivna borrteknologin. Lösningen på upprymningskrona från GDS/Drill King valdes med tanke på mycket kort leveranstid, krav på hög kvalitet samt möjligheten till skräddarsydd design. ´

Dessutom hyrde Züblin en elektrisk pump av GDS, Kamat K1300-3G, med frekvensomkopplare till projektet och tack vare denna kunde pumpens output anpassas till elnätets tillgängliga ström på endast 120 A.

Trots de svåra geologiska förhållandena kunde hålen borras med given tidplan…

Läs mer: Referensprojekt20.12.2016

GDS ställer ut på Grundläggningsdagen 2017 i Stockholm

GDS Geo Drilling Solutions hälsar dej hjärtligt välkommen till vår monter VH 06:10 under Grundläggningsdagen 2017. Evenemanget äger rum torsdagen den 16 mars på Stockholmsmässan i Älvsjö, Stockholm.

En bit in på nyåret återkommer vi mer om några av de nyheter som kommer visas upp.

Gå redan nu in på www.grundlaggningsdagen.nu och anmäl dej!

13.12.2016

GDS levererar högtryckspump och vattendrivna hammare för den känsliga byggnationen av kontorsbyggnaden Solna United

I samband med byggnation av kontorsbyggnaden Solna United skulle Terramek/Keller borra över hundra hål för installation av tätspont på uppdrag av Skanska Fastigheter. Borrningarna omfattade förborrning för jet-grouting, borrning för ridåinjektering förborrning för installation av dubb samt borrning av RD-rör för förankring. För att skona de känsliga jetpelarna kunde inte borrning med tryckluft användas. Vattendriven borrning bedömdes därför vara den mest skonsamma och effektiva metoden. Read more referensprojekt

|1 - 5 |6 - 10 |11 - 15 |16 - 20 |21 - 25 |26 - 30 |31 - 35 |36 - 40 |41 - 45 |46 - 50 |51 - 55 |56 - 60 |61 - 65 |66 - 70 |71 - 75 |76 - 80 |81 - 85 |86 - 90 | 91
Ihre Partner für den Verkauf und die Vermietung von Bohrwerkzeuge / Bohrgeräte in Deutschland, Schweden und Polen