Jetinjekteringssystem

Jetinjektering är en avancerad metod där cementslurry under högt tryck sprutas ut i formationen för att in situ bygga en cementpelare eller för att täta en slagen spontvägg mot berg.
En metod för jetinjektering som visat sig fungera mycket väl i Skandinaviska förhållanden är att göra förborrning med vattendriven hammare.
Denna metod förutsätter användning av dubbelväggiga rör och en svivel med två mediekanaler, ett s.k. Duplex-system där den ena kanalen används för cementslurryn och den andra kanalen för vattnet som driver borrhammaren.
GDS marknadsför kompletta borrsystem för jetinjektering inklusive borrhammare och borrkronor och inom kort även system med borrhammare med integrerade jet-munstycken för att möjliggöra borrning och injektering i en sekvens.

KONTAKTPERSON

Robert Hansson
+46 (0) 70 887 50 04
robert.hansson@geo-drilling.com

Kontakta oss för beställning, rådgivning eller frågor

Robert Hansson

Teknik & försäljning
+46 (0)70 887 50 04
robert.hansson@geo-drilling.com

Rickard Sandin

Verkstadschef
+46 (0)70 418 97 80
rickard.sandin@geo-drilling.com

Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp