Service

Vi vill att våra kunders projekt ska löpa så enkelt och smärtfritt som möjligt, för att åstadkomma detta
 ser vi snabb och kompetent service som en nyckelfaktor. Med hjälp av vår serviceverkstad och
 kompetenta personal kan vi erbjuda service inom följande områden:

  • Underhåll och reparation av borrutrustning.
  • Design, upprättande och underhåll av vattenhanteringssystem för borrning.
  • Underhåll och service av högtryckvattenpumpar.
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp