Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

Olika etapper som utförs av olika företag, de olika etapperna är grundläggning (Aarsleff). Andra företag ansvarar för krönbalk, ombyggnad av slussanläggning och muddring.

Generell Layout
2,093 stycken RD pålar med en diameter på 323 & 406mm, totalt 30,000 meter av rör. Pålarna är mellan 11-19 meter långa. Rören är borrade i berg och jord.

Totalt kommer ca 3,000 kubikmeter betong att behövas för att fylla pålarna.

Pålarna har höga krav på undergjutningen och därför används GDS Gjutvinda till alla pålar. Gjutvindans egen integrerade slang är 25 meter lång. Längsta avstånd från betongpumpen till Gjutvindan är drygt 100 meter.

Metod
Arbetet utförs i en aktiv farled med krav på hur stort utrymme som får tas i anspråk av kanalen, (8 meter mellan 07:00-11:00), (15 meter mellan 11:00-19:00). Gjutvindan är placerad på en pråm.

I området råder svåra geotekniska förhållanden. Vissa av rören bottnar i mycket mjukt sedimentlager som resulterar i att man får materialinträngning i pålarna, detta gör att man behöver använda tekniken Mammutsugning innan gjutning. Detta är något Gjutvindan kan användas för, men endast finkorniga material som sand på grund av den lilla diametern på slang, Gjutvindan kan utrustas med upp till 76 mm slang i diameter.

Maskiner och Utrustning
Gjutvinda GDS
Betongpump Putzmeister 720
2093 RD-Pålar

”Gjutvindan underlättar arbetet genom sin mobilitet och flexibilitet. Mobilkran behöver inte användas. Undergjutning kan kontrolleras och kvalitetssäkras”.
-Adam Tomt, Produktionsledare Aarsleff

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp