Allmän

GDS Geo Drilling Solutions utökar sitt team inom marknad och försäljning

Bäste läsare, I slutet av september utökades GDS säljteam med ytterligare en person, André Tångring ...

GDS levererar WAI 40i-hammarteknologi från DrillKing till Chanczadammen i Polen

På uppdrag av RZGW Kraków behövde den polska entreprenören SOLEY borra över 300 dräneringshål för förebyggande ...

Biologisk och miljösäker, vegetabilisk hammarolja med mycket goda smörjegenskaper, vidhäftningsförmåga samt litet hammarslitage

Sedan hösten 2016 har GDS Geo Drilling Solutions miljösäkra ...

Besab använder som allra första entreprenör GDS dubbelpump Twin 720 diesel i samband med grundförstärkningen kv. Pyramiden

Skanska Bostäders kv. Pyramiden på Södermalm i Stockholm grundförstärks m. h. a. vattendriven borrteknologi och GDS ...

Hecules-Trevi genomför förborrning för jet-grouting för byggnationen av ICA’s nya huvudkontor i Arenastaden i Solna

C:a 600 hål à Ø115 mm borrades i samband med byggnationen av huvudkontoret ...

Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp