GDS levererar WAI 40i-hammarteknologi från DrillKing till Chanczadammen i Polen

På uppdrag av RZGW Kraków behövde den polska entreprenören SOLEY borra över 300 dräneringshål för förebyggande av erosion av dammkroppen i Chanczadammen. En hög borrsjunkning (ROP) och raka hål efterfrågades och därför användes den vattendrivna borrteknologin från GDS/DrillKing. Projektet resulterade i att dammens jordbarriär kunde tätas av enligt plan för att sedan förlängas. Read more referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp