GDS levererar WAI 40i-hammarteknologi från DrillKing till Chanczadammen i Polen

På uppdrag av RZGW Kraków behövde den polska entreprenören SOLEY borra över 300 dräneringshål för förebyggande av erosion av dammkroppen i Chanczadammen. En hög borrsjunkning (ROP) och raka hål efterfrågades och därför användes den vattendrivna borrteknologin från GDS/DrillKing. Projektet resulterade i att dammens jordbarriär kunde tätas av enligt plan för att sedan förlängas. Read more referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp