Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

Generell Layout
Borrningen kommer att göras med ett vattendrivet hammarsystem. Vattendrift av borr väljs av miljöskäl och med hänsyn till dåligt berg. Vattenborrning är betydligt skonsammare mot berg och omkringliggande miljö.

Förberedelser innan Borrning
Kommer att förberedas av beställaren och borrpunkter mäts och markeras. Borrutrustningen inklusive högtryckspumpen flyttas till borrplatsen.

Metod
När masten är i rätt läge startar borrningen. Borrning kommer att utföras med en vattendriven hammare. En borrstång med en yttre diameter på 89 mm kombinerat med en borrkrona med en diameter på 4” används. För borrning ger högtryckspumpen det nödvändiga vattenflödet (ca 350 L/min) och trycket för att manövrera hammaren. Borrdjup ligger mellan 4-10 m.

Maskiner och Utrustning

 • Borrigg Volvo EC300 T13.
 • Högtryckspump för vattenborrning – GDS SOLO 425 EF.
 • Schaktmaskin.
 • Mixing och injekteringsenhet, MAI-pump
 • Mindre utrustning ex. Slangar, pumpar, etc.
 • tillbaka
  Stenhuggarvägen 7C
  SE-132 38 Saltsjö-Boo
  Sweden

  +46 (0) 70 461 06 80

  info@geo-drilling.com
  www.geo-drilling.com
  Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
  17.10.2023
  Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

  Syfte
  Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

  01.06.2023
  © Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
  upp