Hecules-Trevi genomför förborrning för jet-grouting för byggnationen av ICA’s nya huvudkontor i Arenastaden i Solna

C:a 600 hål à Ø115 mm borrades i samband med byggnationen av huvudkontoret. Den vattendrivna borrteknologin valdes p. g. a. närheten till de högtrafikerade järnvägsspåren som ställer speciella krav på skonsam grundläggning. För Hercules-Trevi var detta bara ett i raden av projekt där vattendriven borrning används, detta då de har mycket lång erfarenhet av teknologins förträfflighet vid borrning i känslig stadsmiljö. Borresultat gick enligt plan och till kundens belåtenhet.

Läs mer: referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp