Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.
Olika etapper utförs av olika företag, de olika etapperna är grundläggning, som görs av Aarsleff. Andra företag ansvarar för krönbalk, ombyggnad av slussanläggning och muddring.

Generell Layout
2,093 stycken RD pålar med en diameter på 323 & 406mm, totalt 30,000 meter av rör. Pålarna är mellan 11-19 meter långa. Rören är borrade i berg och jord.

Dessa pålar är bakförankrade med berg- och jordstag. Som utförs genom att borra ett foderrör och sedan installeras ett dubbel korrosions skyddat solitt stag som sedan injekteras.

Metod
Arbetet utförs i en aktiv farled med krav på hur stort utrymme som får tas i anspråk av kanalen, (8 meter mellan 07:00-11:00), (15 meter mellan 11:00-19:00).

I området råder svåra geotekniska förhållanden. I en av sektionerna har det visat sig finnas stora lerlager som gör att slänten är väldigt känslig för påverkningar. Med hjälp av att borra foderrör med vatten i stället för luft minskar man påverkan på jorden och minimerar rörelser i slänten. Vattenborrning är en metod som är mycket mer skonsam.

Maskiner och Utrustning
GDS Dieseldriven Vattenpump TWIN 850. Datablad för pumpen finns på www.geo-drilling.com
Nemek 1114 TS
Volvo ECR145EL

”Tack vare vattenborrning kan vi minimera påverkan i jorden, vilket möjliggör att vi kan arbeta både säkert och produktivt i områden med känsliga geotekniska förhållanden”.
-Adam Tomt, Produktionsledare Aarsleff

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp