Allmän

Biologisk och miljösäker, vegetabilisk hammarolja med mycket goda smörjegenskaper, vidhäftningsförmåga samt litet hammarslitage

torsdag, 09.03.2017

Sedan hösten 2016 har GDS Geo Drilling Solutions miljösäkra ...

Besab använder som allra första entreprenör GDS dubbelpump Twin 720 diesel i samband med grundförstärkningen kv. Pyramiden

tisdag, 28.02.2017

Skanska Bostäders kv. Pyramiden på Södermalm i Stockholm grundförstärks m. h. a. vattendriven borrteknologi och GDS ...

Hecules-Trevi genomför förborrning för jet-grouting för byggnationen av ICA’s nya huvudkontor i Arenastaden i Solna

onsdag, 15.02.2017

C:a 600 hål à Ø115 mm borrades i samband med byggnationen av huvudkontoret ...

GDS levererar WAI 40i-hammarteknologi från DrillKing till Chanczadammen i Polen

tisdag, 13.12.2016

På uppdrag av RZGW Kraków behövde den polska entreprenören SOLEY borra över 300 dräneringshål för förebyggande ...

GDS Geo Drilling Solutions utökar sitt team inom marknad och försäljning

tisdag, 01.11.2016

Bäste läsare, I slutet av september utökades GDS säljteam med ytterligare en person, André Tångring ...

Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp