Referensprojekt Sverige, Kontor/Flerfamiljshus 2022

Referensprojekt, Sverige, Kontor/Flerfamiljshus 2022
1. Borrning i samband med installation av tätspont för byggnation av kontor/flerfamiljbyggnad.
2. Installation av slagen spont.
3. Förborrning för jet-grouting med Ø116 mm borrkrona.
4. Avtätning mha jet-grout mellan spontvägg och fast berg.
5. Borrning för ridåinjektering genom jetpelare samt berg.
6. Förborrning för installation av dubb; borrning med Ø115 mm borrkrona.
7. Borrning av RD-rör Ø140 som förankring i underkant av spont.
• Antal hål: ~1 för ridå, 190 st för dubb Antal pålar: 95
• Djup/riktning: 0,5-12 m i berg (1,6-39 ft.)/vertikalt nedåt
• Borrningsomfång/totala metrar: 2 100 m (6 900 ft.)
• Varför användes vattendriven borrning?

För att skona de känsliga jetpelarna kunde inte borrning med tryckluft användas. Vattendriven borrning var då den mest skonsamma och effektiva metoden.

Utrustning & geologi
• Hammarmodell/storlek: WAI 35i och WAI 40i
• Borrkrona/Rördrivningssytem: 100 resp. 115 mm
• Pump: GDS 490 Diesel Pump, 490 lit/min @ 200 bar
• Vattenkälla: Kommunala vatten- ledningsnätet
• Borrigg: ABI med teleskopmast
• Geologisk formation:
• Genom pelarna (skapade med hjälp av jet-grouting) samt fast berg.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Referensprojekt Sverige, Kontor/Flerfamiljshus 2022

1. Borrning i samband med installation av tätspont för byggnation av kontor/flerfamiljbyggnad.
2. Installation av slagen spont.
3. Förborrning för jet-grouting med …

11.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp