Referensprojekt Sverige, Kontor/Flerfamiljshus 2022

Referensprojekt, Sverige, Kontor/Flerfamiljshus 2022
1. Borrning i samband med installation av tätspont för byggnation av kontor/flerfamiljbyggnad.
2. Installation av slagen spont.
3. Förborrning för jet-grouting med Ø116 mm borrkrona.
4. Avtätning mha jet-grout mellan spontvägg och fast berg.
5. Borrning för ridåinjektering genom jetpelare samt berg.
6. Förborrning för installation av dubb; borrning med Ø115 mm borrkrona.
7. Borrning av RD-rör Ø140 som förankring i underkant av spont.
• Antal hål: ~1 för ridå, 190 st för dubb Antal pålar: 95
• Djup/riktning: 0,5-12 m i berg (1,6-39 ft.)/vertikalt nedåt
• Borrningsomfång/totala metrar: 2 100 m (6 900 ft.)
• Varför användes vattendriven borrning?

För att skona de känsliga jetpelarna kunde inte borrning med tryckluft användas. Vattendriven borrning var då den mest skonsamma och effektiva metoden.

Utrustning & geologi
• Hammarmodell/storlek: WAI 35i och WAI 40i
• Borrkrona/Rördrivningssytem: 100 resp. 115 mm
• Pump: GDS 490 Diesel Pump, 490 lit/min @ 200 bar
• Vattenkälla: Kommunala vatten- ledningsnätet
• Borrigg: ABI med teleskopmast
• Geologisk formation:
• Genom pelarna (skapade med hjälp av jet-grouting) samt fast berg.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp