GDS gjutvinda på uppdrag inför Karlatornet

På Karlatornet i Göteborg utför NPB, Nordisk Pål & Borrteknik, på uppdrag av Veidekke, fyllning av djupa borrade pålar med GDS egenutvecklade gjutvinda. Pålrören slutar under grundvattennivån, vilket krävde att betonggjutningen skulle ske snabbt för att stoppa vattenläckaget. I projektet har det borrats totalt 323 pålar som har en längd från 42 till 65 meter. Under veckorna kring jul och nyår har NPB gjutit 192 m3 betong i pålarna.

Tack vare goda insatser från NPB och även gjutvindans unika egenskaper så stoppades allt vattenläckage i pålarna och arbetet gick bra!

För mer bilder och filmer på projektet och gjutvindan, kika in på vår Instagram @gdsgeodrillingsolutions.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp