GDS gjutvinda på uppdrag inför Karlatornet

På Karlatornet i Göteborg utför NPB, Nordisk Pål & Borrteknik, på uppdrag av Veidekke, fyllning av djupa borrade pålar med GDS egenutvecklade gjutvinda. Pålrören slutar under grundvattennivån, vilket krävde att betonggjutningen skulle ske snabbt för att stoppa vattenläckaget. I projektet har det borrats totalt 323 pålar som har en längd från 42 till 65 meter. Under veckorna kring jul och nyår har NPB gjutit 192 m3 betong i pålarna.

Tack vare goda insatser från NPB och även gjutvindans unika egenskaper så stoppades allt vattenläckage i pålarna och arbetet gick bra!

För mer bilder och filmer på projektet och gjutvindan, kika in på vår Instagram @gdsgeodrillingsolutions.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp