Projekt djupborrning efter gas i Siljansringen

GDS levererar och hyr ut utrustning för ett djupborrningsprojekt efter gas i Siljansringen. Projektets syfte är att nå gasformationer ned till 1000 meters djup. Borrning sker med vattenhammare. På grund av liten vattentillgång recirkuleras och återanvänds den största delen av borrvattnet.

GDS svarar för högtrycksvattenpumpar för borrning, sedimentering, filtrering och rening av borrvattnet och dessutom vattenhammare och diamantbestyckade DTH-borrkronor. GDS levererar bl.a. högtrycksvattenpumpen TWIN 850 i ett redundant system med flera pumpar. Läs gärna mer om TWIN 850 här och om Siljansringen på Wikipedia.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp