SOLO 400 EF till Österrike

GDS har i dagarna genomfört en leverans av SOLO 400 EF, en högtrycksvattenpump för vattenborrning med elektrisk drivning. Pumpen kommer att gå till ett projekt i Österrike och är förmedlad via vårt systerföretag TDS Tunnel Drilling Solutions. Pumpen kommer användas av Thyssen Schachtbau, ett företag verksamma inom specialborrning, i ett tunnelprojekt i Semmering. Projektet håller till nära Wien och är för närvarande ett av de största tunnelprojekten i Österrike. GDS eldrivna högtrycksvattenpump SOLO 400 EF har en kapacitet på 400 l/m och 200 bar och är lämplig för vattenborrning upp till 5” hammare. Thyssen Schachtbau använder pumpen för WAI-hammarborrning med WAI50, 40 och 35.

Pumpen har en effekt på 140 kW och är frekvensomriktardriven vilket gör den reglerbar inom ett stort arbetsområde och mycket energieffektiv. Läs gärna mer om pumpen här och om Semmerings tunnelprojekt på Wikipedia.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp