SOLO 400 EF till Österrike

GDS har i dagarna genomfört en leverans av SOLO 400 EF, en högtrycksvattenpump för vattenborrning med elektrisk drivning. Pumpen kommer att gå till ett projekt i Österrike och är förmedlad via vårt systerföretag TDS Tunnel Drilling Solutions. Pumpen kommer användas av Thyssen Schachtbau, ett företag verksamma inom specialborrning, i ett tunnelprojekt i Semmering. Projektet håller till nära Wien och är för närvarande ett av de största tunnelprojekten i Österrike. GDS eldrivna högtrycksvattenpump SOLO 400 EF har en kapacitet på 400 l/m och 200 bar och är lämplig för vattenborrning upp till 5” hammare. Thyssen Schachtbau använder pumpen för WAI-hammarborrning med WAI50, 40 och 35.

Pumpen har en effekt på 140 kW och är frekvensomriktardriven vilket gör den reglerbar inom ett stort arbetsområde och mycket energieffektiv. Läs gärna mer om pumpen här och om Semmerings tunnelprojekt på Wikipedia.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp