Keller Grundläggning utför jet-grouting på uppdrag av Skanska i Kungens Kurva

I samband med att Trafikplats Kungens Kurva i Stockholm byggs om för en tillkommande bergtunnel slogs spont för stabilisering av schaktgrop ner till berg. Pga att stora mängder grundvatten sipprade in mellan spont och berg anlitades Keller Grundläggning för att mha vattendriven hammare och hammare med integrerad jet-monitor reducera flödet.

Läs mer på referensprojekt eller klicka på bilden till höger.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp