Keller Grundläggning utför jet-grouting på uppdrag av Skanska i Kungens Kurva

I samband med att Trafikplats Kungens Kurva i Stockholm byggs om för en tillkommande bergtunnel slogs spont för stabilisering av schaktgrop ner till berg. Pga att stora mängder grundvatten sipprade in mellan spont och berg anlitades Keller Grundläggning för att mha vattendriven hammare och hammare med integrerad jet-monitor reducera flödet.

Läs mer på referensprojekt eller klicka på bilden till höger.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp