Besab grundförstärker Liljevalchs konsthall i Stockholm med den unika dubbelpumpen och vattendriven hammarteknologi från GDS

2015 startade Besab grundförstärkningen av Liljevalchs konsthall. Arbetet omfattar rördrivning av ~400 hål – RD Ø115 och RD Ø140 borrade stålrörspålar – och planeras avslutas under 2017.

Anledningen till att vattendriven borrning valdes var de hårda kraven på god arbetsmiljö, minimal risk för sättningar samt Besab’s erfarenhet av metodens högre kostnadseffektivitet i denna typ av projekt.

I detta projekt används GDS 720 Twin diesel pump, som ger 720 lit/min @ 190 bar; en unik pump som kan förse två hammare med högtrycksvatten – samtidigt! Detta resulterar i större kostnadsbesparingar.

Läs mer: referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp