Besab grundförstärker Liljevalchs konsthall i Stockholm med den unika dubbelpumpen och vattendriven hammarteknologi från GDS

2015 startade Besab grundförstärkningen av Liljevalchs konsthall. Arbetet omfattar rördrivning av ~400 hål – RD Ø115 och RD Ø140 borrade stålrörspålar – och planeras avslutas under 2017.

Anledningen till att vattendriven borrning valdes var de hårda kraven på god arbetsmiljö, minimal risk för sättningar samt Besab’s erfarenhet av metodens högre kostnadseffektivitet i denna typ av projekt.

I detta projekt används GDS 720 Twin diesel pump, som ger 720 lit/min @ 190 bar; en unik pump som kan förse två hammare med högtrycksvatten – samtidigt! Detta resulterar i större kostnadsbesparingar.

Läs mer: referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp