Det allra första WAI-hammarprojektet ! – GDS levererar hammare, pumpar, borrutrustning samt teknisk support till Implenia och Citybanan i Stockholm

För byggnationen av Citybanans Anslutning Södra station, utfördes grouting, borrning för grundförstärkning samt borrning för installation av spontvägg. Till detta levererade GDS vattendrivna hammare, gängad casing och pumpar samt rördrivningssystem; detta i samarbete med leverantörerna DrillKing, Colcrete Eurodrill and GeoRocFor. Dessutom utförde GDS support med service och kontinuerligt underhåll.

Krav på låga bullernivåer samt skonsamhet mot omgivande infrastruktur, känsliga byggnader, gjorde den vattendrivna borrningen till det överlägsna alternativet. Dessutom var vattendriven borrning föreskrivet av Ramböll i anbudshandlingarna.

Snabba leveranser och god teknisk support från GDS gjorde att projektets hektiska tidsschema kunde hållas…

Läs mer: referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp