Det allra första WAI-hammarprojektet ! – GDS levererar hammare, pumpar, borrutrustning samt teknisk support till Implenia och Citybanan i Stockholm

För byggnationen av Citybanans Anslutning Södra station, utfördes grouting, borrning för grundförstärkning samt borrning för installation av spontvägg. Till detta levererade GDS vattendrivna hammare, gängad casing och pumpar samt rördrivningssystem; detta i samarbete med leverantörerna DrillKing, Colcrete Eurodrill and GeoRocFor. Dessutom utförde GDS support med service och kontinuerligt underhåll.

Krav på låga bullernivåer samt skonsamhet mot omgivande infrastruktur, känsliga byggnader, gjorde den vattendrivna borrningen till det överlägsna alternativet. Dessutom var vattendriven borrning föreskrivet av Ramböll i anbudshandlingarna.

Snabba leveranser och god teknisk support från GDS gjorde att projektets hektiska tidsschema kunde hållas…

Läs mer: referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp