Referensprojekt Tvärbanan - Borrning för grundförstärkning

Under 2015 fick Foundation Drilling Sweden i uppdrag att utföra rördrivning av 160 hål för installation av stålrörspålar RD Ø220; detta för att grundförstärka Tvärbanan. Uppgiften skulle lösas samtidigt som det fanns krav på minimal påverkan på omgivning och grund. DrillKing’s vattendrivna hammare WAI 60i, levererad av GDS, användes här eftersom borrning med luft annars skulle riskera att omgivande byggnader och parkerade bilar skadades. GDS hyrde även ut en högtryckspump till detta proejkt, GDS 490 Diesel Pump (490 lit/min @ 200 bar). Tack vare den vattendrivna borrteknologin kunde projektet genomföras utan onödiga kostnader för täckande av omgivande byggnaders fasader samt utan risk för åverkan på omgivande bilar.

Link: referensprojekt

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp