En ny ABI-pålkran TM14/-17 V med MRZV 30 VV-vibrator har beställts

Den mobila ABI-pålkranen som vi tog i bruk förra året är långtidsuthyrd. Kunden är enig med oss om att överta maskinen. För att undvika flaskhalsar har vi beslutat att beställa en maskin till av samma konstruktion och likadan konfiguration. Den nya maskinen kommer inom kort att finnas tillgänglig i vår uthyrningspark. Den mobila ABI-pålkranen av typ TM 14/17 V, utrustad med den kraftfulla vibratorn MRZV 30 VV, är bland annat utmärkt för pålning vid en maximal längd på 16 m. Maskinen kan även snabbt och enkelt byggas om till en borrigg för uppluckrings- eller utbytesborrhål eller VDW-pålar (framför-väggen-pålar). Av Denis Spielmann får du kompetent rådgivning inom allt som rör uthyrning av pålkranen.

Kontaktperson: Denis Spielmann, Tel. +49 (0)37207 6507-35, +49 (0)170 3710275

Databladet hittar du här!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp