GEOFLUID Drilling & Foundations in Piacenza, Italy

Dear Reader/Visitor,

GDS Geo Drilling Solutions is glad to invite you to meet us at the coming GEOFLUID Drilling & Foundations in Piacenza, Italy. We will be attending the show during the days Oct. 6-7th.

In case you plan to be at GEOFLUID and like to discuss drilling matters further with us, warmly let us know by contacting Managing Director Robert Hansson at robert.hansson@geo-drilling.com , +46 (70) 887 50 04, or, Marketing Manager Michael Beas +46 (0)705 11 86 76, michael.beas@geo-drilling.com

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp