Robby Krönert, maskinmontör på BWH

En maskin är bara så bra som den tillhörande servicen! Av den anledningen har vi anställt fler personer på avdelningen för maskinservice. Robby Krönert hjälper Martin Tröster med underhåll, service, reparationer och rengöring av våra borr- och pålningsriggar. De här arbetena görs såväl på företaget i Hainichen som på kundernas byggarbetsplatser, där våra uthyrningsobjekt används. Vidare hör överlämningar, instruktioner och återtaganden samt dokumentation tillsammans med kunderna till vårt uppgiftsområde. Du når Robby Krönert via e-post på robby.kroenert@bohrwerkzeuge.com eller mobiltelefon på 0049-170-3710273.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp