Skräddarsydd rymningskrona hjälper Züblin i Arlandaprojekt

Züblin har fått uppdraget av JM att skapa 6 vatten- och elförsörjningstunnlar till en byggnad vid Arlanda flygplats. Detta kommer att ske i flera steg; först borras 165mm hål som sedan ryms i flera steg; från 165mm/250mm/350mm/500mm för att sedan avslutas med upprymning till ~700mm. För detta krävdes en kundanpassad lösning av upprymningskrona från GDS/DrillKing. Pga kundens mycket pressade tidsplan var kraven mycket höga på snabb leverans. Tack vare GDS och DrillKing’s nära och effektiva samarbete levererades utrustningen redan inom fyra veckor. Projektet utförs under sommaren.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp