Skräddarsydd rymningskrona hjälper Züblin i Arlandaprojekt

Züblin har fått uppdraget av JM att skapa 6 vatten- och elförsörjningstunnlar till en byggnad vid Arlanda flygplats. Detta kommer att ske i flera steg; först borras 165mm hål som sedan ryms i flera steg; från 165mm/250mm/350mm/500mm för att sedan avslutas med upprymning till ~700mm. För detta krävdes en kundanpassad lösning av upprymningskrona från GDS/DrillKing. Pga kundens mycket pressade tidsplan var kraven mycket höga på snabb leverans. Tack vare GDS och DrillKing’s nära och effektiva samarbete levererades utrustningen redan inom fyra veckor. Projektet utförs under sommaren.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp