GDS utsedd till distributör för Matex

GDS Geo Drilling Solutions utsedd till distributör för Matex Control Chemical för den svenska marknaden. GDS har, med start i juli 2016, skrivit avtal gällande marknadsföring, försäljning och distribution av Matex miljövänliga och säkra smörjprodukter för borrning på den svenska marknaden. Matex produkter/system omfattar DTH-smörjmedel, specialpolymerer, skum, smörjmedel för verktyg, spränghålsstabilisatorer, smörjmedel för gängor samt icke-alkoholbaserade miljövänligt säkra vätskor för fryskontroll. Dessa används bl a vid kärn-, horisontal-, rotations- resp. sänkhammarborrning. Några av fördelarna med Matex produkter/system är ökad kvalitet på kärnorna, ökad produktivitet, ökad hålstabilitet (vid spränghåls- och RC-borrning), oöverträfflig smörjning vid tri-cone-resp. sänkhammarborrning. Segmenten där det används inkluderar mineral exploration, gruvproduktion, olja/gas, grundläggning/infrastruktur, geoenergi- samt brunnsborrning.

Läs mer genom att klicka på bilden ovan eller kontakta robert.hansson@geo-drilling.com.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp