GDS utsedd till distributör för Matex

GDS Geo Drilling Solutions utsedd till distributör för Matex Control Chemical för den svenska marknaden. GDS har, med start i juli 2016, skrivit avtal gällande marknadsföring, försäljning och distribution av Matex miljövänliga och säkra smörjprodukter för borrning på den svenska marknaden. Matex produkter/system omfattar DTH-smörjmedel, specialpolymerer, skum, smörjmedel för verktyg, spränghålsstabilisatorer, smörjmedel för gängor samt icke-alkoholbaserade miljövänligt säkra vätskor för fryskontroll. Dessa används bl a vid kärn-, horisontal-, rotations- resp. sänkhammarborrning. Några av fördelarna med Matex produkter/system är ökad kvalitet på kärnorna, ökad produktivitet, ökad hålstabilitet (vid spränghåls- och RC-borrning), oöverträfflig smörjning vid tri-cone-resp. sänkhammarborrning. Segmenten där det används inkluderar mineral exploration, gruvproduktion, olja/gas, grundläggning/infrastruktur, geoenergi- samt brunnsborrning.

Läs mer genom att klicka på bilden ovan eller kontakta robert.hansson@geo-drilling.com.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp