Vi gratulerar Philipp Ettrich och Erik Puschmann till de fina placeringarna i Tough-Guy-Race i England

Trots stigande temperaturer vill vi inte missa att gratulera vår kollega Philipp Ettrich och hans vän Erik Puschmann till de fina resultaten i årets Tough-Guy-Race i Wolverhampton i England. Vid det i början av varje år återkommande hinderloppet, som räknas som ett av de tuffaste i världen, kom knappt hälften av löparna (2 280 av cirka 5 000) i mål. Philipp och Erik kom på en utmärkt 1 271:a plats. Anmälningsavgifterna gick till olika välgörenhetsorganisationer. Det har varit en glädje för oss att få stödja de båda kämparna inför och under loppet. Grattis!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp