Vi gratulerar Philipp Ettrich och Erik Puschmann till de fina placeringarna i Tough-Guy-Race i England

Trots stigande temperaturer vill vi inte missa att gratulera vår kollega Philipp Ettrich och hans vän Erik Puschmann till de fina resultaten i årets Tough-Guy-Race i Wolverhampton i England. Vid det i början av varje år återkommande hinderloppet, som räknas som ett av de tuffaste i världen, kom knappt hälften av löparna (2 280 av cirka 5 000) i mål. Philipp och Erik kom på en utmärkt 1 271:a plats. Anmälningsavgifterna gick till olika välgörenhetsorganisationer. Det har varit en glädje för oss att få stödja de båda kämparna inför och under loppet. Grattis!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp