Till vår rördrivningsmaskin VRM 118 KL i uthyrningsparken köptes en fabriksny VRM 150 KL från LEFFER. Med hjälp av reducerinsatser kan därmed alla tillgängliga rördiametrar på 620-1 500 mm drivas eller dras oscillerande. Alla våra borriggar som är tillgängliga i uthyrningsparken är försedda med passande adapterplattor och hydraulanslutningar.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp