Julhälsningar

Vem knackar på?
”Åh, ett fattigt par!”
Vad vill ni då?
”Åh, vi undrar om ni ett härbärge har!
Åh, genom Guds kärlek vi ber,
öppna för oss stugan er!”
Åh, nej, nej, nej!
”Åh, låt oss snälla rara!”
Det går ej.
”Vi kommer tacksamma vara!”
Nej, nej, nej,
det går ej.
Så försvinn,
ni kommer inte in.
Folkvisa från Tyrolen från cirka år 1800

Att ”knacka på” (på gammal tyska: anklöpfeln) är en gammal sed som än i dag tillämpas flitigt, särskilt i Tyrolen. Sångare, utklädda till herdar, går från hus till hus i små grupper under de tre sista torsdagarna före Jul och berättar om Jesu födelse genom sina visor. Genom den första versen i den välkända ”knacka på-visan” (på tyska: Anklöpfellied) vill vi önska dig en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År och hoppas att det kommer att finnas många öppna dörrar, ögon, öron och hjärtan.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp