TDS levererar borrutrustning för världens största tunnelprojekt

I samband med att Qatar valdes att arrangera fotbolls-VM 2022 och den kraftigt växande befolkningen i landet, i kombination med bildandet av nya stadsdelar i huvudstaden Doha, började man 2011 att planera för ett nytt tunnelbanesystem. Totalt ska 4 tunnelbanelinjer byggas, alla med dubbla tunnlar. Upp till 21 tunnelborrmaskiner kommer att användas i projektet. Därmed är det här projektet världens just nu största byggarbetsplats för tunnlar. På grund av de geologiska förutsättningarna (mjuka marker, kalksten, skifferandelar) med delvis mycket kraftig vatteninströmning från sprickor har vår kund utarbetat ett förslag på lösning för att täta de nödvändiga förbindelsetunnlarna via injektioner. TDS har levererat hela borrutrustningen för det här projektet och även tagit den i drift. På grund av de långa transportvägarna har vi utarbetat flera alternativ för att kunna reagera flexibelt på plats vid eventuella svårigheter under borrningarna. Sedan flera veckor tillbaka utförs borrningarna och de nödvändiga injektionerna till kundens fulla belåtenhet.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp