Eurotech-Plus ställde genom sin ETP Mine ut på SIMEC i Katowice

Den 8-11 september ställde våra polska kollegor på Eurotech-Plus ut på SIMEC genom sin ETP Mine. Det är en internationell mässa som vänder sig särskilt till råvaru- och energiföretag, exempelvis kolindustrin.

Tillsammans med tillverkaren BETEK presenterades kvalitetsprodukter för underjordiska verksamheter, exempelvis kolgruvor, och deras innovativa slitprodukter vid namn TUNGSTUDS. Under deras liveshow på temat TUNGSTUDS, som lockade många besökare, informerades om hur enkelt det är att använda produkterna och hur effektiva de är.

Det råder inget tvivel om att det är dags att minska kvantiteten använda hårdmetallförsedda rundskaftsmejslar och fräständer i underjordiska verksamheter. Det visar ETP Mine och BETEK genom högkvalitativa och därmed hållbara produkter.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp