Liebherr LB16 i arbete i Oslo

Uthyrningsobjektet Liebherr LB16 används nu och flera veckor framåt på en byggarbetsplats i kombination med ett tunnelprojekt nära Oslo. Maskinen används för tillverkning av en ”överlappande pålvägg” med uppgift att borra pålar i diametern 1180 mm. Valet föll på den här förhållandevis lilla maskinen på grund av den kompakta konstruktionen och de förutsättningar som råder på platsen, exempelvis närheten till elektriska anläggningar. Maskinens prestanda tillåter drift utan den medföljande rördrivningsmaskinen från LEFFER.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp