Liebherr LB16 i arbete i Oslo

Uthyrningsobjektet Liebherr LB16 används nu och flera veckor framåt på en byggarbetsplats i kombination med ett tunnelprojekt nära Oslo. Maskinen används för tillverkning av en ”överlappande pålvägg” med uppgift att borra pålar i diametern 1180 mm. Valet föll på den här förhållandevis lilla maskinen på grund av den kompakta konstruktionen och de förutsättningar som råder på platsen, exempelvis närheten till elektriska anläggningar. Maskinens prestanda tillåter drift utan den medföljande rördrivningsmaskinen från LEFFER.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp