Vi bjuder in till Grundläggningsdagen i Stockholm 2015-03-12

Företagen GDS Geo Drilling Solutions, BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann och TDS Tunnel Drilling Solutions vill härmed åter bjuda in intresserade till årets Stockholmsmässa Grundläggningsdagen som äger rum 2015-03-12. Vi ställer ut inom temat för arrangemanget och kommer att presentera oss där tillsammans med våra partner. Det kommer även att finnas tillfälle att lära känna vår nya GDS-kollega Andreas Schibbye personligen. Hjärtligt välkommen!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp