Vi bjuder in till Grundläggningsdagen i Stockholm 2015-03-12

Företagen GDS Geo Drilling Solutions, BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann och TDS Tunnel Drilling Solutions vill härmed åter bjuda in intresserade till årets Stockholmsmässa Grundläggningsdagen som äger rum 2015-03-12. Vi ställer ut inom temat för arrangemanget och kommer att presentera oss där tillsammans med våra partner. Det kommer även att finnas tillfälle att lära känna vår nya GDS-kollega Andreas Schibbye personligen. Hjärtligt välkommen!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp