En man – en fjord!

På ett snart färdigt brobygge i Norge använder vår kund verktyg från BETEK. Där tillverkas stora pålar, som verkligen gör skäl för sitt namn, till en ny bro på motorvägen E18. Pålarna har en diameter på över 2 m och vissa av dem ska ner till ett djup på 70 m. Som borrigg används kundens eget Liebherr-flaggskepp LB44. Hur nödvändigt det är med ett noggrant och fackmannamässigt utfört arbete visade sig nyligen genom ett ras av en del av Holmestrandsbron på E18, bara en halvtimmas restid från den här byggarbetsplatsen.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp