En man – en fjord!

På ett snart färdigt brobygge i Norge använder vår kund verktyg från BETEK. Där tillverkas stora pålar, som verkligen gör skäl för sitt namn, till en ny bro på motorvägen E18. Pålarna har en diameter på över 2 m och vissa av dem ska ner till ett djup på 70 m. Som borrigg används kundens eget Liebherr-flaggskepp LB44. Hur nödvändigt det är med ett noggrant och fackmannamässigt utfört arbete visade sig nyligen genom ett ras av en del av Holmestrandsbron på E18, bara en halvtimmas restid från den här byggarbetsplatsen.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp