Vi gratulerar Clemens till att ha klarat provet!

Lite mer än två års utbildningstid lönade sig. Vår tidigare trainee Clemens Hoffmann klarade dagens prov till grossist- och utrikeshandelsekonom med glans. Därmed har vi ytterligare en fackman tillgänglig på kontoret och på din byggarbetsplats. Hans arbetsområde kommer inte att ändras så mycket, eftersom han redan i dag har ansvarsfulla uppgifter på företaget. Vi önskar honom lycka till under hans parallellt påbörjade studier!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp