Vi gratulerar Clemens till att ha klarat provet!

Lite mer än två års utbildningstid lönade sig. Vår tidigare trainee Clemens Hoffmann klarade dagens prov till grossist- och utrikeshandelsekonom med glans. Därmed har vi ytterligare en fackman tillgänglig på kontoret och på din byggarbetsplats. Hans arbetsområde kommer inte att ändras så mycket, eftersom han redan i dag har ansvarsfulla uppgifter på företaget. Vi önskar honom lycka till under hans parallellt påbörjade studier!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp