Kanadensisk byggkoncern hyr 50 m borrör i diametern 1 500 mm, inklusive verktyg

Ett intressant hyresavtal tecknades i början av december förra året. Avtalet gäller hyra av en omfattande utrustning till en stor byggarbetsplats utanför Toronto i Kanada. Verktygen lastades på en långtradare i Hainichen och flyttades i hamnen i Hamburg över till 6 av Hapag-Lloyds sjöcontainrar. När containrarna kom fram till Montreal gick transporten vidare med långtradare till byggarbetsplatsen. Vi tackar WWS Worldwide Shipping och kontaktpersonen Peter Porten för det professionella stödet och organiseringen av transporten.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp