Kanadensisk byggkoncern hyr 50 m borrör i diametern 1 500 mm, inklusive verktyg

Ett intressant hyresavtal tecknades i början av december förra året. Avtalet gäller hyra av en omfattande utrustning till en stor byggarbetsplats utanför Toronto i Kanada. Verktygen lastades på en långtradare i Hainichen och flyttades i hamnen i Hamburg över till 6 av Hapag-Lloyds sjöcontainrar. När containrarna kom fram till Montreal gick transporten vidare med långtradare till byggarbetsplatsen. Vi tackar WWS Worldwide Shipping och kontaktpersonen Peter Porten för det professionella stödet och organiseringen av transporten.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp