Användning av utrustning för riktborrning vid tunnelbaneprojekt i Köpenhamn

På grund av nedisningssvårigheter vid styrd borrning vid ett tunnelbaneprojekt i Köpenhamn fick vi frågan om vi kunde stödja arbetena med den nödvändiga riktborrnings- och styrtekniken. Tillsammans med personal på byggarbetsplatsen (ett stort tack till byggledarna och murarcheferna på Züblin Spezialtiefbau, området Insond) fann vi ganska snabbt en fungerande lösning som kunde användas direkt. Borrningarna i 121 mm diameter utfördes med ett Jet-borrhuvud med rullmejsel och mätsystemet PARATRACK II. Totalt borrades 23 borrhål med cirka 600 m längd. Arbetena utfördes från mellanschakt under extrema platsförhållanden som frestade hårt på människorna och materialet. Tillsammans med en av våra partner kunde vi tillhandahålla hela borrutrustningen, mät- och styrtekniken samt de nödvändiga fackmännen (inom 3 dagar var allt förberett på byggarbetsplatsen). Alla borrhålen kunde till kundens stora belåtenhet utföras med de begärda borradierna och den rätta noggrannheten.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp