Användning av utrustning för riktborrning vid tunnelbaneprojekt i Köpenhamn

På grund av nedisningssvårigheter vid styrd borrning vid ett tunnelbaneprojekt i Köpenhamn fick vi frågan om vi kunde stödja arbetena med den nödvändiga riktborrnings- och styrtekniken. Tillsammans med personal på byggarbetsplatsen (ett stort tack till byggledarna och murarcheferna på Züblin Spezialtiefbau, området Insond) fann vi ganska snabbt en fungerande lösning som kunde användas direkt. Borrningarna i 121 mm diameter utfördes med ett Jet-borrhuvud med rullmejsel och mätsystemet PARATRACK II. Totalt borrades 23 borrhål med cirka 600 m längd. Arbetena utfördes från mellanschakt under extrema platsförhållanden som frestade hårt på människorna och materialet. Tillsammans med en av våra partner kunde vi tillhandahålla hela borrutrustningen, mät- och styrtekniken samt de nödvändiga fackmännen (inom 3 dagar var allt förberett på byggarbetsplatsen). Alla borrhålen kunde till kundens stora belåtenhet utföras med de begärda borradierna och den rätta noggrannheten.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp