TDS på ”Trenchless ENGINEERING 2014”

Den 11-12.06.2014 ägde mässan ”Trenchless ENGINEERING 2014” rum i Krakow i Polen. Det var den 12:e internationella konferensen, utställningen och teknologishowen. På mässan visas särskilt styrda borrningar för infrastruktur- och tunnelprojekt samt för vatten- och avloppsvattenförsörjning. Tillsammans med Grzegorz Wojdylo på vår partner ETP (Euro – Tech Plus) och Alexander Lösch på vår avdelning TDS (Tunnel Drilling Solutions) hade vi ett mässtånd, där vi presenterade några nyheter, exempelvis en borrkrona för överlagringsborrning. Eftersom flera av de borrföretag som finns i Polen besökte mässan, kunde vi presentera vårt produktutbud och våra borrlösningar under många intressanta samtal. Dessutom presenterades många tidigare utförda intressanta projekt under den parallellt pågående konferensen, vilket gav en god överblick över marknaden för styrda borrningar i Polen. För ETP och TDS var det en väldigt givande mässa med mycket goda kontakter med de lokala borrföretagen i Polen.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp