GDS tillsammans med SPD och ABI på mässan Grundläggningsdagen 2014

GDS deltog den 13 mars tillsammans med företagen SPD och ABI på Grundläggningsdagen i Stockholm. Den här, särskilt för den skandinaviska marknaden, väldigt viktiga mässan har fokus på enbart underjordisk specialbyggnation och tunnelbyggnad. Med anledning av det här arrangemanget tillkännagav GDS, SPD (Scandinavien Pile Driving) och ABI (rotationsborrningsteknik med stora borr, borriggar för förankringsborrning med mera) sitt samarbete och grundandet av ett gemensamt nytt företag. En särskild uppmärksamhet gäller försäljning och service samt teknisk support av Interocs borriggar för förankringsborrning, AN120 och AN150. De kan från och nu hyras och köpas i Skandinavien via det gemensamma företaget. Kontakta Robert Hansson (GDS) eller Alexander Lösch (TDS), om du har någon fråga på temat borriggar för förankringsborrning.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp