Vi önskar er en vilsam och välsignad julfest!

Vi blickar tillbaka på ett framgångsrikt 2013, då vi tillsammans med er samlat intressanta och utmanande erfarenheter samt fått lösa olika uppgifter. Därför vill vi tacka er så hjärtligt och vi är glada att få stå vid er sida även under 2014. Njut nu under några välförtjänta dagar tillsammans med era kära. Vi önskar er en välsignad julfest och ett gott nytt år.

Er Grit och Torsten Hoffmann, Dietmar Hanßke med kollegor

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp