Frank Lörner - ny kollega i serviceteamet

Sedan mer än tre månader tillbaka hjälper Frank Lörner oss i verkstadsteamet. Hans uppgifter är bland annat att renovera de uthyrda verktyg som kommer tillbaka till vår verkstad efter ett intensivt slitage. Han kommer även att lasta och lasta av verktyg och borrenheter på vår etablering i Hainichen.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp