Frank Lörner - ny kollega i serviceteamet

Sedan mer än tre månader tillbaka hjälper Frank Lörner oss i verkstadsteamet. Hans uppgifter är bland annat att renovera de uthyrda verktyg som kommer tillbaka till vår verkstad efter ett intensivt slitage. Han kommer även att lasta och lasta av verktyg och borrenheter på vår etablering i Hainichen.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp