Start av den nya avdelningen ”Tunnel Drilling Solutions” (TDS)

I vårt företag startar 2013-09-01 delen ”Tunnel Drilling Solutions”, där särskilt uppgiftsställningar som rör borr- och injektionsarbeten i tunnlar kommer att hanteras. Chefen för avdelningen Alexander Lösch arbetade under 10 år med en stor specialgrävmaskin. Han har arbetat i bland annat Gotthard-bastunneln, City-tunneln i Leipzig, tunnelbanan i Amsterdam och tunneln genom Hallandsåsen i Sverige. Vårt mål är att ur hans stora erfarenhet och nödvändiga ”känsla” för en specialgrävmaskin kunna erbjuda skräddarsydda och övergripande lösningar för alla tunnelrelaterade uppgifter. I erbjudandet ingår såväl alla standardmässiga borrsystem (hammarborrning, överlagringsborrning med mera) inklusive leverans av bland annat borrör, borrstänger och övergångar som borrsystem för specialområden, exempelvis nedisningar och styrda borrningar. Vår filosofi är att erbjuda kompletta lösningar från en hand och hjälpa uppdragstagaren på ett kompetent och ärligt sätt.

www.tunnel-drilling.com

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp