Start av den nya avdelningen ”Tunnel Drilling Solutions” (TDS)

I vårt företag startar 2013-09-01 delen ”Tunnel Drilling Solutions”, där särskilt uppgiftsställningar som rör borr- och injektionsarbeten i tunnlar kommer att hanteras. Chefen för avdelningen Alexander Lösch arbetade under 10 år med en stor specialgrävmaskin. Han har arbetat i bland annat Gotthard-bastunneln, City-tunneln i Leipzig, tunnelbanan i Amsterdam och tunneln genom Hallandsåsen i Sverige. Vårt mål är att ur hans stora erfarenhet och nödvändiga ”känsla” för en specialgrävmaskin kunna erbjuda skräddarsydda och övergripande lösningar för alla tunnelrelaterade uppgifter. I erbjudandet ingår såväl alla standardmässiga borrsystem (hammarborrning, överlagringsborrning med mera) inklusive leverans av bland annat borrör, borrstänger och övergångar som borrsystem för specialområden, exempelvis nedisningar och styrda borrningar. Vår filosofi är att erbjuda kompletta lösningar från en hand och hjälpa uppdragstagaren på ett kompetent och ärligt sätt.

www.tunnel-drilling.com

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp