GDS levererar och driftsätter stötvågshejare till Bilfinger Construction

GDS har levererat och driftsatt en stötvågshejare till Bilfinger Constuction för projekt Citybanan. På etappen Anslutning Södra borrar Bilfinger ner ett stort antal stålkärnepålar i norra delen av Fatbursparken på Södermalm i besvärlig formation och för att verifiera bärförmågan skall varje påle stötvågmätas. Hejaren PH2000 är en hydrauliskt driven stötvågshejare och avsedd att monteras på en grävmaskin. Konstruktionen är framtagen av SPD Scandinavian Pile Driving och betraktas av många som marknadens säkraste stötvågshejare. Hejaren är kapslad och manövreras på säkert avstånd med radiostyrning. I uppdraget ingick förutom leveransen av hejaren, även hydraulisk och elektrisk anpassning av grävmaskinen vilket genomfördes av SPD Scandinavian Pile Driving. Med snabbfästen och snabbkopplingar för både hydraulik och el kan växling till hejare göras på några minuter.

Önskar du veta mer om SPD’s stötvågshejare eller övriga produkter är du välkommen att kontakta oss!

Länk till SPD hemsida: www.spd.se

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp