GDS levererar och driftsätter stötvågshejare till Bilfinger Construction

GDS har levererat och driftsatt en stötvågshejare till Bilfinger Constuction för projekt Citybanan. På etappen Anslutning Södra borrar Bilfinger ner ett stort antal stålkärnepålar i norra delen av Fatbursparken på Södermalm i besvärlig formation och för att verifiera bärförmågan skall varje påle stötvågmätas. Hejaren PH2000 är en hydrauliskt driven stötvågshejare och avsedd att monteras på en grävmaskin. Konstruktionen är framtagen av SPD Scandinavian Pile Driving och betraktas av många som marknadens säkraste stötvågshejare. Hejaren är kapslad och manövreras på säkert avstånd med radiostyrning. I uppdraget ingick förutom leveransen av hejaren, även hydraulisk och elektrisk anpassning av grävmaskinen vilket genomfördes av SPD Scandinavian Pile Driving. Med snabbfästen och snabbkopplingar för både hydraulik och el kan växling till hejare göras på några minuter.

Önskar du veta mer om SPD’s stötvågshejare eller övriga produkter är du välkommen att kontakta oss!

Länk till SPD hemsida: www.spd.se

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp