Gott Ur-Krostitzer öl för BBQ på byggarbetsplatsen Anslutning Södra i Stockholm

Byggledarna på byggarbetsplatsen Anslutning Södra organiserade ett sommarparty 2013-06-20 i det bästa tänkbara sommarvärdet i Stockholm. De korta nätterna före midsommarhelgen bidrog till att firandet kunde pågå i naturligt ljus. Det av GDS Geo Drilling Solutions ( www.geo-drilling.com ), Scandinavian Pile Driving (www.spd.se) och BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann (www.bohrwerkzeuge.com) tillhandahållna fatölet av märket Ur-Krostitzer bidrog till att ingen behövde lämna festen törstig. Ur-Krostitzer valdes medvetet, då legenden säger att redan den svenske kungen Gustav II Adolf tyckte om det här ölet. Sedan i början av 2012 förses byggarbetsplatsen med högtryckspumpar, Wassara- och Sysbohr-verktyg för förankringar och HDI-borrningar (jet-grouting).

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp