Gott Ur-Krostitzer öl för BBQ på byggarbetsplatsen Anslutning Södra i Stockholm

Byggledarna på byggarbetsplatsen Anslutning Södra organiserade ett sommarparty 2013-06-20 i det bästa tänkbara sommarvärdet i Stockholm. De korta nätterna före midsommarhelgen bidrog till att firandet kunde pågå i naturligt ljus. Det av GDS Geo Drilling Solutions ( www.geo-drilling.com ), Scandinavian Pile Driving (www.spd.se) och BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann (www.bohrwerkzeuge.com) tillhandahållna fatölet av märket Ur-Krostitzer bidrog till att ingen behövde lämna festen törstig. Ur-Krostitzer valdes medvetet, då legenden säger att redan den svenske kungen Gustav II Adolf tyckte om det här ölet. Sedan i början av 2012 förses byggarbetsplatsen med högtryckspumpar, Wassara- och Sysbohr-verktyg för förankringar och HDI-borrningar (jet-grouting).

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp