Ny rörspinner för gängade stålpålar

Nu lanserar vi en efterlängtad produkt på marknaden, en rörspinner för sammangängning av gängade pålrör! Spinnern tillverkas av SPD, Scandinavian Pile Driving i Sala och har utvecklats i ett samarbete mellan Ruukki, SPD och GDS. Spinnern gängar ihop rören på ett effektivt sätt och bidrar samtidigt till en förbättrad arbetsmiljö för personalen! Dessutom öppnar användningen av en rörspinner för att kvalitetssäkra rörskarvningen och möjliggör tex. att åtdragningsmomentet dokumenteras. Spinnern tar rördiametrar från 114mm upp till 219mm och är avsedd att monteras på grävmaskin. Spinnern finns till försäljning och leveranserna börjar ske från om 8 veckor. Från samma tidpunkt kommer också spinnern att finnas tillgänglig för uthyrning.

Se en film om spinnern

Geo Drilling Solutions (GDS)

Spinner för rörskarvning (PDF)

Datablad: Teknisk_spec_130115.pdf

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp