Ny rörspinner för gängade stålpålar

Nu lanserar vi en efterlängtad produkt på marknaden, en rörspinner för sammangängning av gängade pålrör! Spinnern tillverkas av SPD, Scandinavian Pile Driving i Sala och har utvecklats i ett samarbete mellan Ruukki, SPD och GDS. Spinnern gängar ihop rören på ett effektivt sätt och bidrar samtidigt till en förbättrad arbetsmiljö för personalen! Dessutom öppnar användningen av en rörspinner för att kvalitetssäkra rörskarvningen och möjliggör tex. att åtdragningsmomentet dokumenteras. Spinnern tar rördiametrar från 114mm upp till 219mm och är avsedd att monteras på grävmaskin. Spinnern finns till försäljning och leveranserna börjar ske från om 8 veckor. Från samma tidpunkt kommer också spinnern att finnas tillgänglig för uthyrning.

Se en film om spinnern

Geo Drilling Solutions (GDS)

Spinner för rörskarvning (PDF)

Datablad: Teknisk_spec_130115.pdf

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp