En ny borrigg LB16 från Liebherr har beställts för uthyrning

Nyligen beställdes från Liebherr en fabriksny borrigg LB16 som ska användas i vår uthyrningspark. Tidigare har vi en Delmag RH20, så från slutet av september kommer vi att ha två borriggar för uthyrning. Den kan byggas om till en low-head-version med en mastlängd på bara 12,50 m. Därmed lämpar den sig även för arbeten vid begränsade höjder, exempelvis byggarbetsplatser för järnvägar och i fabrikshallar. Fråga oss gärna efter ett kostnadseffektivt hyreserbjudande. Om du önskar erbjuder vi naturligtvis även transport till dina byggarbetsplatser.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp