Vattenfilter för vattendriven borrning

GDS levererar ett Ramson automatfilter för vattenrening till Bauer Foundations projekt Center Hill i USA. Bauer Fouldations Corp. har vunnit ett stort projekt för rehabilitering av Center Hill Dam i Tennessee, USA. Det planerade borrningsarbetet skall utföras med vattendrivna borrsystem och för detta planerar Bauer att ta råvatten direkt från dammreservoaren. För att säkerställa en jämn och hög vattenkvalitet levererar GDS ett Ramson helautomatiskt filter i rostfritt syrafast utförande med backspolningsautomatik. Med ett robust och väl fungerande vattenfilter säkerställs funktionen hos det avancerade borrsystemet och både störningar och slitage på utrustningarna minimeras. Vattenfiltret har en kapacitet av 700 l/min. och är utrustat med ett styrsystem som möjliggör loggning och dokumentering av filtreringsprocessen och säkerställer därmed full kontroll på vattenkvaliteten. På denna länk kan du läsa mer om projektet med rehabiliteringen av Center Hill:
(extern länk på engelska) http://en.wikipedia.org/wiki/Center_Hill_Dam

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp