Vattenfilter för vattendriven borrning

GDS levererar ett Ramson automatfilter för vattenrening till Bauer Foundations projekt Center Hill i USA. Bauer Fouldations Corp. har vunnit ett stort projekt för rehabilitering av Center Hill Dam i Tennessee, USA. Det planerade borrningsarbetet skall utföras med vattendrivna borrsystem och för detta planerar Bauer att ta råvatten direkt från dammreservoaren. För att säkerställa en jämn och hög vattenkvalitet levererar GDS ett Ramson helautomatiskt filter i rostfritt syrafast utförande med backspolningsautomatik. Med ett robust och väl fungerande vattenfilter säkerställs funktionen hos det avancerade borrsystemet och både störningar och slitage på utrustningarna minimeras. Vattenfiltret har en kapacitet av 700 l/min. och är utrustat med ett styrsystem som möjliggör loggning och dokumentering av filtreringsprocessen och säkerställer därmed full kontroll på vattenkvaliteten. På denna länk kan du läsa mer om projektet med rehabiliteringen av Center Hill:
(extern länk på engelska) http://en.wikipedia.org/wiki/Center_Hill_Dam

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp