Colcrete injekteringsanläggning till Entreprenørservice A/S

GDS levererar en komplett Colcrete injekteringsanläggning till Entreprenørservice A/S i Norge. Anläggningen består av en Colcrete kollodialmixer, agitatortank samt injekteringspump. Utrustningen har en kapacitet att blanda upp till 10m3 cementslurry per timme. Utrustningen är byggd på en stålram och förberedd för att byggas in i en standardcontainer. Leveransen sker i början av Juli och idrifttagningen omfattar ett utbildningsprogram för operatörer och servicepersonal. Med den nya utrustningen i drift tillsammans med förbättrade arbetsprocesser för räknar Entreprenørservice A/S med att både höja kapaciteten och samtidigt förbättra kvaliteten vid injekteringen.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp