Colcrete injekteringsanläggning till Entreprenørservice A/S

GDS levererar en komplett Colcrete injekteringsanläggning till Entreprenørservice A/S i Norge. Anläggningen består av en Colcrete kollodialmixer, agitatortank samt injekteringspump. Utrustningen har en kapacitet att blanda upp till 10m3 cementslurry per timme. Utrustningen är byggd på en stålram och förberedd för att byggas in i en standardcontainer. Leveransen sker i början av Juli och idrifttagningen omfattar ett utbildningsprogram för operatörer och servicepersonal. Med den nya utrustningen i drift tillsammans med förbättrade arbetsprocesser för räknar Entreprenørservice A/S med att både höja kapaciteten och samtidigt förbättra kvaliteten vid injekteringen.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp