GDS på Grundläggningsdagen i Stockholm

På årets Grundläggningsdag den 8 Mars ställde GDS ut och presenterade sig för första gången. Flertalet av våra leverantörer fanns på plats för att svara på frågor om sina produkter, för att knyta kontakter och lära känna den svenska marknaden. Många besökare var intresserade av vad vi har att erbjuda och responsen vi fick var väldigt positiv. Sammantaget blev evenemanget väldigt bra och middagen på kvällen kommer vi att sent att glömma!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp