GDS på Grundläggningsdagen i Stockholm

På årets Grundläggningsdag den 8 Mars ställde GDS ut och presenterade sig för första gången. Flertalet av våra leverantörer fanns på plats för att svara på frågor om sina produkter, för att knyta kontakter och lära känna den svenska marknaden. Många besökare var intresserade av vad vi har att erbjuda och responsen vi fick var väldigt positiv. Sammantaget blev evenemanget väldigt bra och middagen på kvällen kommer vi att sent att glömma!

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Grundläggning 2023

Syfte
På grund av dåliga markförhållanden, bärighet, så behövs Grundläggning till ny avloppsstam i ett tätbebyggt villaområde. Syftet är att ersätta en gammal avloppsstam.

16.02.2023
Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

19.01.2023
© Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
upp