Vi stöder renoveringen av Eule-orgeln i St Aegidiens kyrka i Frankenberg

Eule-orgeln www.euleorgelbau.de) ) i St Aegidiens kyrka i Frankenberg är i akut behov av en grundlig renovering för att bevara dess unika ljudklang för framtida generationer. En stor del av den erforderliga summan av mer än € 100,000.00 måste samlas in genom gåvor och donationer. Vi stöder detta arbete både ekonomiskt och dessutom med professionellt stöd för uppbyggnaden av projektets webplats(www.eule-orgel-frankenberg.de). Grit och Torsten Hoffmann har bägge nära band till Frankenbergkyrkan där de själva döpts, konfirmerats och sedan gift sig, och där nu även deras bägge barn döpts.

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp