Service

Vi vill att våra kunders projekt ska löpa så enkelt och smärtfritt som möjligt, för att åstadkomma detta
 ser vi snabb och kompetent service som en nyckelfaktor. Med hjälp av vår serviceverkstad och
 kompetenta personal kan vi erbjuda service inom följande områden:

  • Underhåll och reparation av borrutrustning.
  • Design, upprättande och underhåll av vattenhanteringssystem för borrning.
  • Underhåll och service av högtryckvattenpumpar.
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp