Uthyrningsparken utökas med en borrigg DELMAG RH28 och ett LEFFER verktygspaket

Från juli 2013 finns det en till borrigg DELMAG RH28 för uthyrning i vår uthyrningspark. Den nya roterande borriggen är utrustad med ett 34 t vridmomentsborrbord och en Kelly-stång för borrdjup på cirka 30 m. Dessutom förfogar anläggningen över en mottagning för LEFFER rördrivningsmaskiner. För att möta det ökade behovet av verktyg har även extra LEFFER borrör och verktyg anskaffats för alla de diametrar som vi erbjuder.

download technical data (PDF)

tillbaka
Stenhuggarvägen 7C
SE-132 38 Saltsjö-Boo
Sweden

+46 (0) 70 461 06 80

info@geo-drilling.com
www.geo-drilling.com
Aarsleff Förstärker och pålar Södertälje kanal med GDS-pump för vattenborrning
17.10.2023
Aarsleff Förstärker och Pålar i Södertälje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte
Södertälje kanal och sluss byggs om för att kunna hantera allt större fartyg. För att göra detta krävs omfattande grundläggningsarbeten för att säkra slänter och kanalbank, allt för att muddringsarbeten (för att fördjupa kanalen) ska kunna utföras.

01.06.2023
© Copyright 2024 ds. | geo drilling solutions ab
upp