Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

Syfte
För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
Denna metodbeskrivning (MS) beskriver borrningsarbetet. Det inkluderar nödvändiga arbetsmoment, utrustning, personal och konstruktionssätt för rörtaket för att utföra detta arbete vid projektet i Lovön. De installerade rören kommer att ha en längd på ca 16,0 m.

Generell Layout
Borrningen av rörtaket kommer att göras genom in-situ bergmassan med ett vattendrivet hammarsystem. Efter borrning av borrhål dras borrstängerna ut från borrhålet och paraplyröret skjuts in i borrhålet. Vattendrift av borr väljs av miljöskäl och med hänsyn till dåligt berg. Vattenborrning är betydligt skonsammare mot berg och omkringliggande miljö.

Förberedelser innan Borrning
Arbetsnivån (planet) för borriggen kommer att förberedas av beställaren och borrpunkter mäts och markeras.
Borrutrustningen inklusive bandborriggen, högtryckspumpen och den mindre borrutrustningen måste kontrolleras innan den flyttas till borrplatsen (framför ansiktet). Speciellt paraplyrören måste kontrolleras i kvalitet (Ø 114,3/6,3 mm, S460, 16 m) och kvantitet innan arbetet påbörjas.

Metod
När masten är i rätt läge startar borrningen. Borrning kommer att utföras med en vattendriven hammare. En borrstång med en yttre diameter på ca. 114 mm kombinerat med en borrkrona med en diameter på ca. 130 mm används. För borrning ger högtryckspumpen det nödvändiga vattenflödet (ca 425 L/min) och trycket för att manövrera hammaren.
Efter att ha lämnat öppningarna i borrkronan, spolar vattnet bort borrskräpet (spån) längs ringen mellan borrstången och borrhålet tillbaka till ytan av arbetsytan.
När borrhålet är utfört, dras borrverktyget ut ur borrhålet.
Värden som tryck, rotationshastighet, borrhastighet kan visas och loggas motsvarande borrdjupet över hela tiden automatiskt och data granskas och levereras till kunden.

Maskiner och Utrustning

 • Borrigg Casagrande PG185.
 • Högtryckspump för vattenborrning – GDS SOLO 425 EF.
 • Schaktmaskin.
 • Mixing och injekteringsenhet.
 • Mindre utrustning ex. Slangar, pumpar, gyrometer (GyroScout) etc.
 • tillbaka
  Stenhuggarvägen 7C
  SE-132 38 Saltsjö-Boo
  Sweden

  +46 (0) 70 461 06 80

  info@geo-drilling.com
  www.geo-drilling.com
  Mälarpassage Lambarfjärden 2022 ”Pipe Umbrella” (Förbifart Stockholm)

  Syfte
  För att stabilisera bergmassan vid schaktning av tunneln installeras ett rörparaply på tunneltaket.
  Denna metodbeskrivning (MS) beskriver …

  19.01.2023
  Referensprojekt Sverige, Kontor/Flerfamiljshus 2022

  1. Borrning i samband med installation av tätspont för byggnation av kontor/flerfamiljbyggnad.
  2. Installation av slagen spont.
  3. Förborrning för jet-grouting med …

  11.01.2023
  © Copyright 2023 ds. | geo drilling solutions ab
  upp